Počet živnostníků (OSVČ) se zvýšil...

05.02.2011 09:55

Z evidence České správy sociálního zabezpečení vyplynulo, že počet OSVČ se v porovnání se stejným obdobím roku 2009 zvýšil o více než 21 tisíc. Firmy, jenž zaměstnávají od jednoho do devíti lidí, se podílejí v Česku na celkovém počtu podniků více než 95 procenty a jsou největšími zaměstnavateli. Živnostníci tak mají na chod naší ekonomiky velký vliv. Zdroj: ČTK