Od 1. června máme snadnější registraci auta..!

23.05.2017 11:09

Motoristé, začne platit novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Velmi nám ulehčí dlouhé vyřizování kolem registru. Veškeré změny se dají nově vyřídit na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností, tedy nejen v místě trvalého bydliště majitele auta nebo sídle společnosti. Vyhnout se můžeme i případným frontám, pokud se před návštěvou úřadu objednáme on-line na přesný čas, pakliže takovou možnost daný subjekt nabízí. Jirka Hyner

 Foto: redakce