dTest: Kvalita kohoutkové a balené vody...

25.07.2013 14:39

Zvláště v těchto parných dnech bude patrně nejen řidiče zajímat, jakou vodu pijeme. V roce 2009 časopis dTest provedl detailní analýzy pitné vody z kohoutku v pěti velkých městech a také rozbory kvality balených vod (testováno bylo 18 značek balených pitných, pramenitých, kojeneckých a minerálních vod). Výsledky detailních analýz více než 60 kritérií nepotvrdily obecně nižší kvalitu kohoutkové vody odebrané v Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. Pouze chloroform v pitné vodě z ostravského kohoutku převýšil český limit, byl ale hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Nadlimitní množství železa obsahovala pitná voda z Plzně.

 

U balených vod bylo zjištěno nedostatků více, mj. nedovolený výskyt cizorodých organických látek (chloroform, benzo(a)pyren, dichlormethan), nadlimitní obsah dusitanů a zvýšený počet organotrofních bakterií. Přes výrazná reklamní tvrzení některých výrobců balených vod spotřebitel nezískává vždy "dokonalou čistotu a zdraví". Např. organotrofní bakterie u pramenitých balených vod na rozdíl od vody kohoutkové nepatří k povinně sledovaným kritériím. Studie dTestu ukázala, že u balených vod skladovaných např. na slunci při vyšší teplotě, může dojít k výraznému nárůstu jejich počtu. U balené vody tedy nemá zákazník vždy jistotu, že dostává produkt, který je čerstvý a vinou špatného skladování nedošlo ke snížení jeho kvality. Naproti tomu u kohoutkové vody může spotřebitel sám vyšší kvality docílit tím, že se o kohoutek dobře stará. Více k této problematice zde www.dtest.cz/clanek-852/neco-malo-o-vode.

 

 

dTest dále upozorňuje na ekologickou zátěž způsobenou výrobními a transportními náklady spojenými s balenou vodou a na ekonomickou nevýhodnost nákupu balené vody oproti vodě z vodovodu. Více informací k provedenému testu z roku 2009 naleznete zde www.dtest.cz/clanek-835/test-balenych-vod-a-pitne-vody-z-kohoutku-2009. Uvedené výsledky testu se vztahovaly ke konkrétním šaržím balených vod prodávaných v době provádění testu.

____________________________________________________________________________________

Zdroj: dTest