Dohnali jsme Rakušany i Němce aneb jaká auta jezdí po českých silnicích...

24.06.2011 08:52

Čerstvá studie Ředitelstvím silnic a dálnic ukázala, že stáří a kvalita vozového parku v ČR jsou dnes již na srovnatelné úrovni se západoevropskými zeměmi jako je Německo či Švýcarsko. K takovému závěru dospějeme, pokud sledujeme vozidla, která se skutečně pohybují po silnicích, nikoli statickou skladbu vozového parku, která vychází z údajů Registru motorových vozidel. Rychlost obnovy vozového parku ČR je obdivuhodná. I tyto zajímavé závěry, jakožto vedlejší informace obsahuje studie zadaná společnosti ATEM s.r.o., kterou ŘSD zadává v oblasti ochrany životního prostředí. Pravidelné zjišťování dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů se provádí každých pět let. Obecně platí, že starší vozidla jsou obvykle využívána podstatně méně než ta novější.

 

Statická skladba vozového parku, (tedy údaje Centrálního registru vozidel), vypadají dost odlišně. Velké množství aut s rokem výroby 1985 a dřívějším je sice zaregistrovaných, ale nejezdí vůbec nebo jen minimálně. V centrálním registru však tvoří celých 10 % vozového parku, zatímco v dynamické skladbě vozového parku pouze 0,9 %. Dynamickou skladbu je nutné zjišťovat přímo na komunikacích. Postupuje se tak, že se zaznamenávají registrační značky aut a k nim se dohledají technické a emisní parametry. Sčítání probíhalo na různých typech silnic a ulic, tj. v krajských městech, ostatních velkých městech i v malých obcích. Celkem bylo nasčítáno přes 60.000 záznamů. Stáří vozového parku se liší na jednotlivých stanovištích, ale celkový průměr stáří osobních vozidel je 8,5 roku, lehkých nákladních vozů 5,5 roku, těžkých nákladních vozů 7,6 roku, autobusů 8,5 roku. Celkový průměr stáří vozidel všech kategorií je podle ŘSD 7,5 roku. Nemáme se tedy zač stydět.

 

Nejvyšší podíl na dopravním provozu mají vozy vyrobené v letech 2003 - 2009. Vozidla starší 25 let (vyrobená do r. 1985) mají celkové zastoupení 0,9 %. Auta do pěti let stáří (vyrobená od roku 2005) tvoří 37,4 %. Na kapacitních komunikacích a v Praze je podíl starších vozidel nižší. Složení vozového parku osobních aut v České republice je již podobné jako v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku. V předcházejících průzkumech (2001 a 2005) ČR ještě za těmito zeměmi poměrně výrazně zaostávala. Díky tomuto trendu je například i v případě emitovaných škodlivin velmi dobře kompenzován dlouhodobý nárůst intenzity dopravy radikální technologickou obměnou vozového parku.

 

Podle továrních značek je nejvíce zastoupenou značkou osobních automobilů na našich silnicích Škoda (přes 36 %), na druhém místě jsou s podílem 8 – 9 % značky Ford a Volkswagen, následují s 5 - 7 % Renault, Peugeot a Opel. Z lehkých nákladních automobilů převažuje Ford Transit (12,5 %). Z těžkých nákladních vozů jsou nejvíce zastoupeny Iveco, Mercedes-Benz a Man, z autobusů vedou SOC C a Karosa C. Zdroj: e-auto.cz

 

Foto: redakce