AUDI neuspělo při žádosti o ochrannou známku na TDI...

11.07.2011 18:10

Automobilka Audi si chtěla u Evropského soudu zaregistrovat písmena TDI jako ochrannou známku platnou pro všechny země EU. Soud ovšem považuje toto označení za příliš obecné a nepatřící jen Audi nebo Volkswagenu. V našich krajích jsou písmena TDI spojena hlavně se značkou Volkswagen. Pravdou je, že průkopníkem v používání přímovstřikových naftových turbomotorů byla svého času právě jím vlastněná automobilka Audi. Proto se Audi rozhodlo podat u Evropského soudního dvora v Lucembursku žádost o celoevropskou registraci značky TDI, jakož jím vlastněné ochranné známky. Pro Ingolstadtskou automobilku se tato snaha nesetkala bohužel s pochopením. Soud rozhodl, že písmena se vážou i k téže technologii (přeplňovaným naftovým motorům s přímým vstřikem paliva - Turbocharged Direct Injection) používané i dalšími výrobci a Audi tím nemá právo na jejich výlučné použití. Žádost automobilky byla tedy zamítnuta.

 

Foto: redakce